Sla navigatie over
defaultHeaderImg

Gregoriaanse Kringen

De Gregoriaanse Kring is een groep liefhebbers van het gregoriaans, die eenmaal per maand samenkomt om zich te verdiepen in het gregoriaanse repertoire, behorend bij de betreffende periode van het kerkelijk jaar. Een Gregoriaanse Kring geeft geen uitvoeringen. Er zijn Kringen in Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Culemborg, Groningen, Rotterdam, Eindhoven, Nijmegen, Bloemendaal, Amsterdam en Helmond.

Korte voorgeschiedenis

In 2016 richtten Katrijn Kuijpers en Wilko Brouwers in Utrecht een eerste Gregoriaanse Kring op. Sindsdien komen eenmaal per maand belangstellenden op een zaterdagmiddag samen in de Dekenkapel van de Utrechtse Pieterskerk en verdiepen zich onder leiding van Wilko Brouwers in gregoriaanse gezangen behorend bij de betreffende periode van het kerkelijk jaar. De Gregoriaanse Kring in Utrecht werd model voor de andere initiatieven.

Kenmerken

Natuurlijk gaat het er in de diverse Gregoriaanse Kringen niet overal op exact dezelfde wijze aan toe. Er bestaat een boeiende veelkleurigheid. Maar er zijn wel degelijk gemeenschappelijke kenmerken:

  • De dirigent van een Gregoriaanse Kring verenigt in zich brede kennis van het gregoriaans, pedagogische en communicatieve kwaliteiten, een gedegen en op koorzang gerichte vocale benadering en een goed gevoel voor het inrichten van een inspirerende repetitie.
  • De dirigenten laten de zangers kennismaken met gezangen uit verschillende uitgaven en bronnen, maar kiezen zelf de gezangen, de bronnen, de werkwijze.
  • Tijdens de Kringsessies wordt repertoire gezongen dat past bij de betreffende periode van het kerkelijk jaar.
  • Er vinden jaarlijks ofwel 8 sessies van 2,5 uren of 10 sessies van 2 uren plaats.
  • De zangers krijgen ruim van te voren de bladmuziek via e-mail toegestuurd en worden geacht zich thuis voor te bereiden.
  • Er wordt niet naar een uitvoering toegewerkt, maar het samen zingenderwijs bestuderen van de gezangen staat centraal.
Gregoriaanse Kring Utrecht (foto: Peter van der Velden)

Uitgelicht

Welkom Kring Veluwe-Rijn in Ede! Eerste bijeenkomst op 28 oktober 2023.

Er zijn al nieuwe data bekend van een aantal Kringen: Utrecht, Den Bosch, Bloemendaal, Rotterdam.

Steun de instandhouding van de bestaande Gregoriaanse Kringen en de oprichting van nieuwe door een bijdrage van € 100 per jaar

Gregoriaanse Kringen

Contact Gregoriaanse Kring