Sla navigatie over
defaultHeaderImg

Nederlands Gregoriaans Festival

Het NGF wil een levende en levendige traditie van het gregoriaans bevorderen, in het bijzonder als cultureel erfgoed. Het gregoriaans repertoire vormt een basiselement van de West-Europese muziek en is een verbindende schakel met culturen uit het Midden-Oosten.

Het bestuur van de Stichting Nederlands Gregoriaans Festival streeft ernaar ook in de komende vier jaren de statutaire doelstellingen te verwezenlijken. Het bestuur beschouwt het realiseren van deze doelen als een stevige uitdaging, in een tijd waarin het minder vanzelfsprekend is dat het behoud en het uitdragen van dit cultureel en kerkelijk erfgoed op brede maatschappelijke steun kan rekenen.

Het NGF wil de beoefening van het gregoriaans zichtbaar en hoorbaar maken onder meer door middel van een driejaarlijks meerdaags festival. Ook wil het bestuur dit festival benutten als de ontmoetingsplaats van allen die zich in Nederland met het gregoriaans bezighouden. Tegelijkertijd wordt formeel en informeel contact onderhouden met instellingen, gezelschappen, conservatoria en docenten in Europa die de studie en beoefening van het gregoriaans behartigen. Dat geeft ook anderen de gelegenheid om kennis te maken met en zich te laten inspireren door dit eenstemmig vocale repertoire.

Uitgelicht

  • 20 november 2021 Workshops CappellaPratensis
  • 27 november 2021 De Bosche dag vh Gregoriaans
  • 11 en 12 juni 2022 Het weekend vh Gregoriaans
  • 8, 9 en 10 juni 2023 Int. Gregoriaans festival

Nederlands Gregoriaans Festival

Contact Nederlands Gregoriaans Festival

Vrienden Nederlands Gregoriaans Festival

Festival 2021 - 2023