Sla navigatie over
defaultHeaderImg

Amici Cantus Gregoriani

De stichting Amici Cantus Gregoriani (ACG) werd opgericht in 1987 en heeft als doel ‘het behoud en het bevorderen van de gregoriaanse zang in Nederland en daarbuiten’.

De activiteiten van de stichting zijn gericht op allen die zich als amateur of professional zingend, dirigerend of anderszins met het gregoriaans, het oudste muzikale erfgoed van de West-Europese cultuur, bezighouden. Het gregoriaans komt voort uit en is nauw verbonden met de liturgie van de rooms-katholieke kerk. Toch bestaat er tegenwoordig een brede belangstelling voor het gregoriaans, die niet per se aan de kerk gebonden, maar veeleer muzikaal en spiritueel gefundeerd is. De stichting ACG wil in haar activiteiten bij die brede belangstelling aanhaken en deze verder doen groeien.

Visie en missie

Achter ons ligt ruim een eeuw van grondig wetenschappelijk onderzoek naar de oudste bronnen van het gregoriaans. Wij willen dat onderzoek blijvend stimuleren en een open uitwisseling van ideeën en kennis laten plaatsvinden. Vanuit monastiek perspectief staat de eenstemmigheid van het repertoire voor de eensgezindheid van de gemeenschap. We streven dus niet naar eenvormigheid, maar naar samenwerking en verbinding in de ontstane veelkleurigheid.

De missie van de ACG is drieledig:

  1. een podium en platform bieden aan het rijke palet aan benaderingen en interpretaties van het gregoriaans,
  2. bijdragen aan een open uitwisseling van informatie, kennis en ideeën,
  3. collegiale samenwerking en verbinding stimuleren tussen allen die zich bezighouden met het gregoriaans.

In 2024 organiseert de ACG weer een Zomercursus Gregoriaans / Summercourse in Gregoriaans Chant. Zie de info.

Uitgelicht

Zie Nieuws voor cursussen en workshops.

Bij Artikelen staat een verslag van het NGF2023.

Van de Dag van het Gregoriaans (7 okt) zijn nu de Lezingen beschikbaar.

Amici Cantus Gregoriani

Contact Amici Cantus Gregoriani

Over de ACG