Gregoriaans Platform Nederland

Een uitgave van de stichting Amici Cantus Gregoriani (ACG),
vrienden van de gregoriaanse zang

Schola's

De ACG streeft ernaar het onderlinge contact tussen gregoriaanse schola’s beter mogelijk te maken. Op deze pagina wordt daarom een zo compleet mogelijk overzicht gepubliceerd van de schola’s die ons land rijk is.

Tijdschrift voor Gregoriaans

De ACG heeft tot 1 januari 2018 vier keer per jaar het Tijdschrift voor Gregoriaans uitgegeven. Het Tijdschrift is bedoeld voor diegenen die zich diepgaand (professioneel) met het gregoriaans bezighouden en voor geïnteresseerde leken.
Geef om cultuur! Uw financiële bijdrage is tot 150% aftrekbaar dankzij onze ANBI-status

Bron: Belastingdienst
Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.
Wij voldoen hieraan, en dat betekent dat onze donateurs van een extra belastingvoordeel profiteren, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Er geldt een maximum van 1250 euro per instelling.