Sla navigatie over
defaultHeaderImg

Vrienden NGF

ANBI vrienden

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.Bestuurssamenstelling:Voorzitter: Ronald de Haan (Wijk bij Duurstede)Secretaris: John de Goede (Leidschendam)Penningmeester: Ben…

lees meer

Vrienden Nederlands Gregoriaans Festival

Op 19 december 2014 is de Stichting Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival opgericht. Deze heeft haar zetel in ‘s-Hertogenbosch. Doel van de stichting is: gelden en andere zaken te verzamelen die ter beschikking gesteld worden van, en dienen tot instandhouding…

lees meer

Uitgelicht

Nederlands Gregoriaans Festival

Nieuwe zakelijk leider Amici Cantus Gregoriani