Sla navigatie over

Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival

  • De naam en contactgegevens van de instelling:
    Stichting Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival
    Stichtingadres: Ovidiuslaan 29, 5216CL, ‘s Hertogenbosch
    E-mailadres: john.degoede@egofloshetnet-nl
  • RSIN nummer: 85.4700924

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Ronald de Haan (Wijk bij Duurstede)
Secretaris: John de Goede (Leidschendam)
Penningmeester: Ben van der Sterren (‘s Hertogenbosch)
Algemeen lid: Servy Bol (Woerden)

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Financiële verantwoording:
Jaarverslag en Financiën 2020
Jaarverslag en Financiën 2019
Jaarverslag en Financiën 2018

Jaarverslag en Financiën 2017

Uitgelicht

Zie Nieuws voor cursussen en workshops.

Van de Dag van het Gregoriaans (7 okt) zijn nu de Lezingen beschikbaar.

Bij Artikelen staat een verslag van het NGF2023.

Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival