Sla navigatie over

ANBI vrienden

 • De naam en contactgegevens van de instelling:
  Stichting Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival
  Stichtingadres: Ovidiuslaan 29, 5216CL, ’s Hertogenbosch
  Postadres:
  E-mailadres: john.degoede@hetnet.nl
  Website: http://www.gregoriaansfestival.nl/vrienden
 • RSIN nummer: 85.4700924

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Ronald de Haan (Wijk bij Duurstede)
Secretaris: John de Goede (Leidschendam)
Penningmeester: Ben van der Sterren (’s Hertogenbosch)
Algemeen lid: Servy Bol (Woerden)

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Financiële verantwoording:
Jaarverslag en Financiën 2020
Jaarverslag en Financiën 2019
Jaarverslag en Financiën 2018

Jaarverslag en Financiën 2017

Uitgelicht

ANBI vrienden