Sla navigatie over
defaultHeaderImg

Doneren ACG

Laten we ons samen inzetten voor het gregoriaans

WORD DONATEUR VAN DE ACG

Waar staat de ACG voor?

De stichting Amici Cantus Gregoriani (ACG) wil een podium en platform bieden aan het rijke palet aan benaderingen en interpretaties van het gregoriaans, wil bijdragen aan een open uitwisseling van informatie, kennis en ideeën, maar wil vooral collegiale samenwerking en verbinding tussen allen die zich bezighouden met het gregoriaans stimuleren. De activiteiten van de ACG staan open voor iedereen, ongeacht muzikale of religieuze achtergrond. De website gregoriaans-platform.nl is er voor iedereen. Iedereen kan er informatie vinden en posten.

Doen we het samen?

Deze doelstellingen kunnen onmogelijk gerealiseerd worden zonder de actieve betrokkenheid van allen die zich, hoe en waar dan ook, met het gregoriaans bezighouden. Het gaat daarbij ook om financiële betrokkenheid. Het cultuurbeleid van de overheid is bij lange na niet toereikend om belangrijke culturele activiteiten mogelijk te blijven maken. Uw financiële steun is nodig.

Wilt u gericht een activiteit steunen?

Laten we ons samen inzetten voor het gregoriaans door de diverse activiteiten van de ACG een goede financiële basis te geven. Steun precies die activiteit (of activiteiten) die u, als pure liefhebber, als actieve zanger, dirigent of wetenschapper belangrijk vindt.

  • Steun de totstandkoming van nieuwe artikelen door een bijdrage van € 50
  • Steun de instandhouding van de bestaande Gregoriaanse Kringen en de oprichting van nieuwe door een bijdrage van € 100
  • Steun de realisering van de Dag van het Gregoriaans door een bijdrage van € 150
  • Betuig sympathie met onze doelstellingen door een maandelijkse amicale donatie van € 5,- (of meer)

Wie één of meerdere van bovenstaande activiteiten als donateur ondersteunt, zal persoonlijk op de hoogte worden gehouden over alle ontwikkelingen rond die activiteiten.

Of misschien toch een


Maar zó kan het ook:

Mecenas worden?

  • Leg als Mecenas een stevig fundament onder onze inzet voor het behoud en verdere bloei van het gregoriaans door een donatie van € 500 of € 1.000 per jaar. Een variabel bedrag van minimaal € 100 is natuurlijk ook mogelijk.

De naam van degene die de ACG als Mecenas ondersteunt, zal (desgewenst) vermeld worden op de website Gregoriaans Platform en in het programmaboek van de jaarlijkse Dag van het Gregoriaans.

Een jaarlijkse donatie is aantrekkelijk voor ons en voor u; de fiscus betaalt extra mee

Wij zijn natuurlijk erg blij met elke (eenmalige) donatie. Een periodieke, jaarlijkse gift is echter extra aantrekkelijk. Niet alleen voor ons omdat we op die manier verzekerd zijn van een jaarlijkse inkomensstroom, maar ook voor u, want de fiscus beloont periodieke giften extra en betaalt extra mee. Wij illustreren dit met een rekenvoorbeeld:

(1) U verdient samen met uw partner € 75.000 per jaar en u ondersteunt ons als mecenas met een eenmalige gift van € 1.000. De ACG heeft een culturele ANBI status, waardoor u voor de fiscale aftrek 25% bij de gift mag optellen. U zou dus een bedrag van € 1.250 mogen aftrekken. Echter: gewone giften zijn alleen aftrekbaar boven een zogenaamde drempel die 1% van het inkomen bedraagt. Dit is in uw geval € 750 (1% van € 75.000). U kunt dus € 500 (€ 1.250 – € 750) aftrekken. Over het inkomen boven circa € 68.000 betaalt u circa 50% belasting waardoor de aftrek van € 500 een belastingvoordeel oplevert van circa € 250. De fiscus betaalt dus circa € 250 mee aan uw gift van € 1.000

Bij een periodieke gift van € 1.000 geldt de drempel van 1% niet en mag u het gehele bedrag aftrekken. Ook nu wordt de gift voor de fiscale aftrekbaarheid verhoogd met 25%. Het gehele bedrag van € 1.250 is nu aftrekbaar omdat er geen drempel geldt. De aftrekpost van € 1.250 levert een belastingvoordeel op van circa € 625 (circa 50% van € 1.250), waardoor de fiscus voor ruim 60% meebetaalt aan uw gift van € 1.000.

Als u een gift doet vanuit uw bedrijf, dan mag u deze aftrekken van de vennootschapsbelasting. Voor de fiscale aftrek mag de gift met 50% worden verhoogd omdat ACG een culturele ANBI status heeft . De maximale verhoging is € 2.500. De gift van € 1.000 levert dus een aftrekpost op van € 1.500. Het tarief voor de vennootschapsbelasting is 15% of 25%, afhankelijk van de hoogte van de winst. Het belastingvoordeel ligt daarmee tussen € 225 en € 375. Er zijn diverse voorwaarden verbonden aan de belastingaftrek. Zo is de aftrek gemaximeerd tot 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Voor bedrijven is er geen verschil tussen gewone en periodieke giften.

Voor een periodieke gift moet u een overeenkomst invullen

De fiscus stelt bepaalde voorwaarden aan een periodieke gift. Zo moet deze voor een periode van minimaal 5 jaar worden toegezegd. U wordt gevraagd hiertoe een overeenkomst in te vullen en te ondertekenen.
Overeenkomst

Maak uw keuze en steun ons

Wordt u Mecenas?
Kies voor een periodieke gift (5 jaren)

In geval van een periodieke gift: vul de overeenkomst in. U kunt het ingevulde en getekende formulier per e-mail sturen naar penningmeester@amicicantusgregoriani.nl of als print sturen naar Penningmeester ACG, Reinder Blijstralaan 76, 3571 AT Utrecht


(1) De rekenvoorbeelden zijn wat gestileerd en vereenvoudigd en zullen niet aansluiten bij uw individuele situatie. U kunt dan ook aan de voorbeelden geen rechten ontlenen. Ga uw eigen financiële en fiscale situatie na om uw fiscale gevolgen te bepalen. Win daarbij zo nodig advies in van specialisten

Uitgelicht

Zie Nieuws voor cursussen en workshops.

Bij Artikelen staat een verslag van het NGF2023.

Van de Dag van het Gregoriaans (7 okt) zijn nu de Lezingen beschikbaar.

Doneren ACG