Sla navigatie over
defaultHeaderImg

Algemeen

Cursussen en Workshops Gregoriaans, seizoen 2023-2024

defaultArchiveImg

Na de onderbreking door de corona-epidemie, komen de cursussen en workshops gregoriaans weer op gang. Zij zijn op alle niveaus en duren van ééndaags tot drie jaar. Wij geven een zo actueel mogelijk overzicht. Staat uw cursus of workshop er…

lees meer

Lezing en presentatie van het middeleeuwse Officie van St Jeroen

De Noordwijkse geschiedenis begint met de figuur van Jeroen. Het levensverhaal van deze heilige werd ergens in de elfde of twaalfde eeuw in de abdij van Egmond opgeschreven: het begin van een eeuwenlange religieuze, culturele en muzikale traditie, die vele…

lees meer

Leo Lousberg: Liquescenten als signaaltonen

Leo Lousberg heeft een nieuw artikel gepubliceerd in de reeks Cantus vetus Scientiae novae: Liquescenten als signaaltonen zie menu item Artikelen

lees meer

Leo Lousberg: een nieuwe artikelenreeks

Leo Lousberg gaat de komende tijd een aantal essays schrijven over nieuwe wetenschappelijke inzichten die een andere kijk op oude gezangen bieden en ze anders laten klinken. Het derde essay kunt u nu ook lezen. Het doel van deze reeks…

lees meer

Heimwee naar wat nooit is geweest

Aan de hand van opstellen en partituren schetst Geert Maessen de bredere context waarbinnen het Gregoriaans functioneerde. Twee overgangsperioden staan daarbij centraal. De donkere Middeleeuwen, die gezien kunnen worden als de oude herstart, en de Moderne tijd, die gezien kan…

lees meer

Gregorian Chant – A guide to interpretation and conducting

Rens Tienstra’s ‘Gregorian Chant: a guide to interpretation and conducting’ brings together the practical experience of chant performance and its long theoretical history. Intended for every plainchant lover who wants to know more about what they are singing and why,…

lees meer

Vacatures

defaultArchiveImg

November 2023Er is een vacature voor een dirigent van het Herenkoor St Caecilia van de st Jan de Doper kerk te Noord-Scharwoude (NH). Zij zingen 2x per maand tijdens de eucharistievieringen. Nadere informatie bij dhr Ton Beers: Vacature St Caecilia…

lees meer

Nieuwe zakelijk leider Amici Cantus Gregoriani

Met ingang van het feest van Sint Caecilia (22 november 2022) heeft de Stichting Amici Cantus Gregoriani een nieuwe zakelijk leider aangetrokken. Monique van Dijk is opgeleid als personeelsmanager én als muziektherapeut. Zij heeft veel ervaring met het organiseren van…

lees meer

Neumenkaarten

defaultArchiveImg

De neumenkaarten zijn handzame kaarten met dusdanige afmetingen dat ze precies in het graduale passen. U kunt de neumenkaarten hier bestellen. Hier vind u meer informatie over het onderzoek en samenstelling van de ACG Neumenkaarten.

lees meer

Neumenkaarten verkoop

Uitgelicht 

Van de Dag van het Gregoriaans (7 okt) zijn nu de Lezingen beschikbaar.

Bij Artikelen staat een verslag van het NGF2023.