Sla navigatie over
defaultHeaderImg

Heimwee naar wat nooit is geweest

Aan de hand van opstellen en partituren schetst Geert Maessen de bredere context waarbinnen het Gregoriaans functioneerde. Twee overgangsperioden staan daarbij centraal. De donkere Middeleeuwen, die gezien kunnen worden als de oude herstart, en de Moderne tijd, die gezien kan worden als de nieuwe herstart. In de eerste periode legt de auteur accenten op Toledo en Ravenna, in de tweede periode op de jaren 2020-2030 waarin de grote herstart plaatsvindt. Het Gregoriaans kan daarbij worden opgevat als de tranen van de oude herstart. De auteur hoopt met dit boek brandstof te leveren voor nieuw spiritueel vuur.

Geert Maessen studeerde bouwkunde en filosofie. Hij is specialist braille bladmuziek bij Dedicon en leider van Gregoriana Amsterdam. Voor het Gregoriaans ontwierp hij de Fluxus-notatie. Voor de Concertzender verzorgde hij het programma Bonum est. Voor de Mozarabische ritus initieerde hij het computationeel onderzoek naar de verloren zang.

Het boek kost 25 Euro, bestelinfo: www.gregoriana.nl

Zie de inhoudsopgave van de derde druk (met nieuw voorwoord).