Sla navigatie over
defaultHeaderImg

Lamentations from the Low Countries: a performance edition

In deze rijke editie van 118 pagina’s zijn Lamentaties te vinden zoals genoteerd in vijf Laaglandse handschriften, voorafgegaan door een uitvoerige introductie. In totaal 197 gezangen, die tezamen de gehele tekst van het boek Klaagliederen verklanken.

De editie is om vele redenen bijzonder. Klaagzangen zijn in zeldzaam weinig Laaglandse handschriften bewaard gebleven, welke ook niet allen ontsloten zijn. ‘Laaglandse’ Klaagzangen zijn om die reden waarschijnlijk nooit uitvoerig bestudeerd. Bijzonder fraaie gezangen zoals genoteerd in de beschadigde (en zeer slecht leesbare) marges van Utrecht Universiteitsbibliotheek 419 zijn met deze editie weer beschikbaar gemaakt, evenals die van handschrift GB-Ob lat. lit. d 1, al eeuwen bewaard in de Bodleian Library in Oxford. Van het ‘Oegstgeester Zangboek’ zijn zowel Lamentaties als lectietoon voor de Metten inbegrepen.

Het totaal van de gezangen is gezet in uniforme notatie, die echter recht doet aan ieder individueel handschrift – inclusief ‘sierneumen’, afkortingen, spelling, verschrijvingen en andere eigenaardigheden…  Bijgevoegd een enkele pagina met enige muziek uit Uu419 ter indruk; op bol.com zijn de introductiepagina’s in te zien. De editie geeft een inkijk in een bijzonder onderdeel van de rijke middeleeuwse cantorpraktijk, binnen zowel parochie- en kapittelkerken als ridderlijke ordes.

De uitgave is te bestellen via bol.com en Amazon.

Ik hoop van harte dat deze uitgave mag bijdragen aan een bredere waardering en uitvoering van ons muzikale erfgoed!

Rens Tienstra