Sla navigatie over
defaultHeaderImg

Onderzoek en samenstellen van de ACG Neumenkaarten

Bij het samenstellen van een neumenkaart stond de ACG enkele zaken voor ogen:

  • de neumen moeten begrijpelijk en duidelijk afleesbaar zijn en daardoor een steun zijn voor de gemiddelde scholazanger;
  • de grafische voorstellingen op de kaart moeten dezelfde aanblik bieden als die in het Graduale Triplex, waar drie notaties staan afgebeeld:
    • de kwadraatnotatie
    • boven de kwadraatnotatie de neumen in het zwart van het handschrift van Laon 239
    • onder de kwadraatnotatie de rode neumen van de handschriftfamilie van Sankt Gallen;
  • het moest een handzame kaart worden met dusdanige afmetingen dat het precies ín het graduale past.

Bij de volgorde van de neumen is gekozen voor een zekere progressie, een geleidelijke opklimming in moeilijkheid, een weg die loopt van het eenvoudige naar het meer complexe.
Anders gezegd: van de eentoonsneumen via de eengroepsneumen naar de meer uitgebreide neumen, zoals de resupinusneumen, de flexusneumen en de subpunctisneumen.
Er is niet gestreefd naar volledigheid; niet alle bestaande neumen maar wel de meest voorkomende hebben op de kaart een plaats gekregen.

N.B. Ofschoon de schola-leider de aangewezen persoon is om tekst en uitleg te geven over de vele vraagstukken die zich bij het zingen van gregoriaanse gezangen zullen voordoen, behoeft een en ander nog een nadere toelichting.

De neumenkaarten zijn bij het Gregoriaans-Platform te bestellen.