Sla navigatie over

Vrienden Nederlands Gregoriaans Festival

Op 19 december 2014 is de Stichting Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival opgericht. Deze heeft haar zetel in ‘s-Hertogenbosch.

Doel van de stichting is: gelden en andere zaken te verzamelen die ter beschikking gesteld worden van, en dienen tot instandhouding van het Nederlands Gregoriaans Festival (NGF). De Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert periodiek een Gregoriaans Festival.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de Stichting Vrienden van het NGF, vrienden, begunstigers en stichters werven die jaarlijks een financiële bijdrage kunnen leveren.
In de vorm van een gratis Vriendenconcert en toegang tot het Festival krijgen alle donateurs voor hun betrokkenheid een cadeau van de Stichting Vrienden van het NGF.

De stichting richt zich louter op de ondersteuning van het Nederlands Gregoriaans Festival dat periodiek in Nederland wordt gehouden.

De Stichting Vrienden van het NGF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 62186256. Het RSIN-nummer (of fiscaalnummer) is: 854700924.

Wilt u Vriend worden van het Nederlands Gregoriaans Festival?
Hieronder treft u de flyer aan met informatie. Alvast hartelijke dank!

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het NGF bestaat uit :

  • Ronald de Haan (Wijk bij Duurstede), voorzitter
  • John de Goede (Leidsendam), secretaris
  • Ben van der Sterren (‘s-Hertogenbosch), penningmeester
  • Servy Bol (Woerden), lid

Beloningsbeleid: de bestuurders oefenen hun functie uit om niet.

Uitgelicht

Contact Nederlands Gregoriaans Festival

Vrienden Nederlands Gregoriaans Festival

Festival 2021 - 2023