Sla navigatie over
defaultHeaderImg

ANBI gegevens Stichting NGF

Uw bijdrage is van harte welkom. En fiscaal bijzonder aantrekkelijk voor u!
De NGF is een stichting met de ANBI status. Oftewel, wij zijn een “algemeen nut beogende instelling”.
Giften aan de NGF en/of de Vrienden van het NGF zijn dus aftrekbaar voor de belasting. Tot 150%!
Meer informatie vind u hier.

 • De naam en contactgegevens van de instelling:
  Stichting Nederlands Gregoriaans Festival
  Stichtingadres: Arthur van Schendelstraat 109, 3511 MB Utrecht
  Postadres Gregoriaans Festival: p/a Snelliusstraat 47C, 2517 RH Den Haag
  E-mailadres: info@gregoriaansfestival.nl
  Website: https://www.gregoriaans-platform.nl/nederlands-gregoriaans-festival
 • RSIN nummer: 8145.77.659

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: A.K.J. Zielhorst
Secretaris: Y.J.E. Nobel
Penningmeester: Vacature
Algemeen lid: S.J.M. Bol
Algemeen lid: K.D.N. Kuypers

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Financiële verantwoording:Jaarverslagen
NGF Financiën 2020NGF Jaarverslag 2020
NGF Financiën 2019NGF Jaarverslag 2019
NGF Financiën 2018NGF Jaarverslag 2018
NGF Financiën 2017NGF Jaarverslag 2017

Uitgelicht

 • 20 november 2021 Workshops CappellaPratensis
 • 27 november 2021 De Bosche dag vh Gregoriaans
 • 11 en 12 juni 2022 Het weekend vh Gregoriaans
 • 8, 9 en 10 juni 2023 Int. Gregoriaans festival

ANBI gegevens Stichting NGF