Sla navigatie over
defaultHeaderImg

ANBI gegevens Stichting NGF

Uw bijdrage is van harte welkom. En fiscaal bijzonder aantrekkelijk voor u!
De NGF is een stichting met de ANBI status. Oftewel, wij zijn een “algemeen nut beogende instelling”.
Giften aan de NGF en/of de Vrienden van het NGF zijn dus aftrekbaar voor de belasting. Tot 150%!
Meer informatie vind u hier.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: A.K.J. Zielhorst
Secretaris: Y.J.E. Nobel
Penningmeester: J. Voss
Algemeen lid: S.J.M. Bol
Algemeen lid: K.D.N. Kuypers
Algemeen lid: J. van der Lans

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Financiële verantwoording:
Jaarverslag en Financiën 2020
Jaarverslag en Financiën 2019
Financiën 2018
Jaarverslag en Financiën 2017

Uitgelicht

Juni 2021 Concert
Juni 2022 Mini festival
Juni 2023 Int. Greg. festival

ANBI gegevens Stichting NGF