ANBI gegevens Amici Cantus Gregoriani

 • De naam en contactgegevens van de instelling: 
  Stichting Amici Cantus Gregoriani
  Stichtingadres: Weidsteeg 1, 4102AA  Culemborg
  Postadres: Prins Mauritssingel 20, 3445XA, Woerden
  E-mailadres: info@gregoriaans-platform.nl
  Website: https://www.gregoriaans-platform.nl

 • RSIN nummer: 816715579

Activiteiten om de doelstellingen te bereiken zijn o.a.:

 1. Het publiceren van artikelen. Onderwerpen:
  – bestudering van handschriften tbv de uitvoeringspraktijk
  – bespreking van gezangen mbt inzicht in en begrip van de esthetiek van het gregoriaans
  – interviews met belangwekkende personen op het gebied van gregoriaans
  – bestudering van ontwikkelingen op kerkmuzikaal gebied, in het bijzonder de liturgie
  – aandacht voor nieuwe ontwikkelingen ivm de concertpraktijk op het gebied van gregoriaans
  – nieuws en agenda mbt belangwekkende activiteiten en in de media
  – bespreking van nieuwe uitgaven
 2. Het organiseren van studiebijeenkomsten onder auspiciën van de Gregoriaanse Academie.
  – De Gregoriaanse Academie is de plek waar liefhebbers van het gregoriaans hun kennis kunnen verdiepen en verrijken.
   Jaarlijks worden kenners uitgenodigd om een hele studiedag te vullen met een lezing/workshop rond een thema waar
  zij/hij in gespecialiseerd is. Zo hebben in het verleden experts als Hendrik Van den Abeele, Ike de Loos, Cees Pouderoyen,
  Louis Krekelberg, Jan Boogaarts en Marcel Zijlstra een of meerdere dagen verzorgd.
  – Naast het verdiepen van kennis wordt een en ander regelmatig in de praktijk gebracht door samen te zingen.
  – Daarnaast is er ook ruimte voor debat; zo kan met de uitwisseling van gedachten en meningen, kennis en inzicht gestimuleerd worden.
 • De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter: A.K.J. Zielhorst
  Secretaris: K.D.N. Kuypers
  Penningmeester: P.H.M. Zuidgeest
  Algemeen lid: S.J.M. Bol
  Algemeen lid: Y.J.E. Nobel
  Algemeen lid: W.F.M. Brouwers
  Algemeen lid: L.A.J. Lousberg

 • De hoofdlijnen van het beleidsplan
 • Financiële verantwoording:
  Balans en Resultatenrekening 2017
  Balans en Resultatenrekening 2018
  Balans en Resultatenrekening 2019