Sla navigatie over
defaultHeaderImg

Vrienden ACG

De Stichting stelt zich ten doel om de beoefening van het gregoriaans te bevorderen en de bestudering ervan te stimuleren.
Zij doet dit zonder enige binding aan een kerkgenootschap.


De Vrienden (Amici) van de ACG zullen helpen om de doelstellingen van de ACG te verwezenlijken door het werven van vrienden, begunstigers en stichters, die jaarlijks een financiële bijdrage leveren.
Ter binding en bevordering van een financiële bijdrage komt elke soort donateur, afhankelijk van de geschonken bijdrage in aanmerking voor een beloning in natura, in de vorm van gratis concerten, Kringdeelname en kortingen voor de diverse activiteiten van de ACG.
In de beleidsperiode zal allereerst worden onderzocht langs welke verschillende lijnen vrienden kunnen worden gezocht en gevonden. Er zal bekendheid worden gegeven aan de Vrienden door middel van de website en nieuwsbrieven.

Bankrelatie
IBAN-nummer NL 37 ABNA 0420 6653 23
t.n.v. Stichting Amici Cantus Gregoriani

Uitgelicht

Contact Amici Cantus Gregoriani

Over de ACG

Vrienden ACG