Sla navigatie over
defaultHeaderImg

Agenda NGF

2021 De Bossche Dag van het Gregoriaans 

Het evenement is regionaal en kleinschalig en duurt één dag, met daarvoor een prelude.

Zaterdag 20 november – Prelude

Educatie en Participatie:  Workshop door Cappella Pratensis in de Sint-Catharinakerk

Zaterdag 27 november – Programma (onder voorbehoud):

10:00 uur Verdieping: Lezing door drs. Jan Jaap Zwitser over de Bossche Koorboeken in het Zwanenbroedershuis. De Schola Bavonensis o.l.v. Jan Willems voert daarbij ter illustratie enkele van deze gezangen uit.

12:30 uur Inspiratie: Gregoriaans gezongen H. Mis in de Sint-Janskathedraal

14:00 uur Inspiratie: Middagconcert Cappella Pratensis in de Sint-Janskathedraal

16:00 tot 17:30 uur Educatie en Participatie:  Workshop Gregoriaans voor de Advent o.l.v. dr. Rens Tienstra

18:00 uur Ontmoeting: Kloostermaaltijd

20:00 uur Inspiratie en participatie: Concert door de Schola Cantorum van de Sint-Janskathedraal  

2022 Het Weekend van het Gregoriaans in Den Bosch 

Het evenement is landelijk gericht. Het duurt twee dagen en biedt naast kennismaking en verdieping voor amateurs ruimte voor uitwisseling aan verschillende disciplines zoals musici, musicologen en theologen c.q. geestelijken. Ook is het weekend het startschot voor de participatie- en educatieprojecten die in de aanloop naar het internationale festival worden opgezet. 

Zaterdag 11 en zondag 12 juni 2022

2023 Het Nederlands Gregoriaans Festival Den Bosch

Meerdaags festival waarin het gregoriaans vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd – vanuit andere kunstvormen, vanuit andere geloofsovertuigingen en vanuit internationaal perspectief, met optredens van internationale ensembles. Er worden wetenschappelijke ontwikkelingen gepresenteerd, die gekoppeld worden aan uitvoeringen en workshops.  Het gregoriaans wordt in dit festival getoond als middel in een interreligieuze en interdisciplinaire  dialoog, en als bron voor andere muzikale genres. 

Vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juni 2023 

De Schola Cantorum van de Sint-Janskathedraal en het Bossche Cappella Pratensis zijn samenwerkingspartners gedurende de gehele cyclus. Daarnaast nodigen wij per festival een Brabantse culturele instelling uit om vorm te geven aan de invulling van een muzikaal/theatraal project met gregoriaans als inspiratie. 

Voor zover de ontwikkelingen rond de COVID-19 pandemie het mogelijk maken zal in 2021 de cyclus van start gaan die de aanzet vormt van de editie van het festival in 2023.

Uitgelicht

  • 20 november 2021 Workshop met Cappella Pratensis
  • 27 november 2021 Bossche Dag van het Gregoriaans
  • 11 en 12 juni 2022  Weekend van het Gregoriaans
  • 7 t/m 10 juni 2023 Internationaal Gregoriaans festival

Agenda NGF