Sla navigatie over
defaultHeaderImg

In Memoriam Ben Lamers (1933 – 2022)

Ons bereikte het bericht, dat op zaterdag 30 juli 2022 ons oud-bestuurslid Ben Lamers in Eindhoven is overleden. Ben zou volgende maand 89 jaar oud geworden zijn. Voor de Stichting Amici Cantus Gregoriani is hij van onschatbare betekenis geweest.

Van jongs af aan is Ben met gregoriaans bezig geweest. Ben zelf heeft ons daarover enige aantekeningen nagelaten:

Ben heeft van jongs af aan Gregoriaans gestudeerd, eerst in jongenskoren op school en in de kerk en later bij het Parochiekoor van de Judas Thaddeus kerk in Woensel (Eindhoven), de thans gesloopte kerk die in architectenkringen wordt beschouwd als het meesterwerk van architect H.M. Koldewey. Hij zong daar onder leiding van dirigent Norretje Dijkstra. In de jaren daarna voegde hij zich bij het Eindhovens Gregoriaans koor. Onder leiding van Piet Mennen leerden de zangers te zingen volgens de uitvoeringsprincipes van de monniken van Solesmes. Met het Eindhovens Gregoriaans koor heeft Ben ook de paasmis gezongen bij de Paus.
Later heeft hij zich verdiept in de semiologie: wat is de betekenis van al die neumen en hoe moeten ze gezongen worden? Ben beschouwd het als een eer én een genoegen om als medeoprichter aan de wieg te staan van de stichting Amici Cantus Gregoriani.
Ben genoot van lezingen, studiedagen cursussen en activiteiten, op allerlei plekken in Europa. In België, Polen, Duitsland en Nederland verdiepten velen samen met hem hun kennis, niet alleen om te zingen, maar ook om te dirigeren. In Liempde, Reusel en Brouwhuis heeft hij de nieuwe uitvoeringspraktijk bij de gregoriaanse koren zelf als dirigent mogen toepassen.

Ben heeft aan de wieg van de Amici Cantus Gregoriani gestaan. Met Marie-Louise Egbers richtte hij het blad Kerkoraal op, dat als Tijdschrift voor Gregoriaans voertuig werd voor de Amici. Hij heeft alles in het werk gesteld om de Vrienden van het Gregoriaans een stevige rechtspositie te verschaffen. Dat gebeurde uiteindelijk in 1987, nu ongeveer 35 jaar geleden, met de oprichting van de Stichting Amici Cantus Gregoriani.

Ben is initiator geweest van vrijwel alle activiteiten van onze Stichting:

  • hij organiseerde Zangersdagen voor gregorianisten uit het hele land;
  • hij stond aan de wieg van de Mannenschola van de Amici, heeft er altijd in gezongen en  verzorgde in samenspraak met Gerrit Hulsink de editie van het repertoire en organiseerde de vele optredens;
  • hij organiseerde verscheidene studiedagen voor dirigenten en zangers, met name op Mamelis te Vaals;
  • hij initieerde in oktober 1994 de Gregoriaanse Academie in Oosterhout, met als eerste inleiders Gerrit Hulsink, Martin Polspoel, Fons Kurris en Cees Pouderoyen, maar ook Lida Dekkers, Chris Hakkenes, Fred Schneyderberg en vele anderen, Na zes jaar verhuisde de Academie naar Den Bosch waar Jan Boogaarts als eerste sprak, onmiddellijk gevolgd door Eugeen Liven d’Abelardo. Onze eigen Academieleden Marie-Louise Egbers, Jan van Biezen, Jan Bernards, Louis Krekelberg hielden er inleidingen maar ook gasten uit het buitenland, zoals Stephan Klöckner en Joh. Berchmans Göschl.
  • hij droeg zorg voor ons tijdschrift, dat na verloop van jaren de naam Tijdschrift voor Gregoriaans ging dragen en inmiddels alleen nog in digitale vorm bestaat;
  • hij bemande – samenwerking met de abdij Benedictusberg te Vaals – de boekerij tijdens de diverse edities van het Nederlands Gregoriaans Festival;

Het bestuur van de Stichting Amici Cantus Gregoriani wil met veel respect en waardering zijn erkentelijkheid jegens Ben Lamers uitspreken. De ontwikkeling van onze stichting is zonder zijn inbreng nauwelijks voor te stellen. Om deze reden heeft het bestuur in 2012 de toekenning van de Pauselijke orde van Sint-Sylvester van harte ondersteund.

Ben Lamers, voor velen ben jij een lange reeks van jaren het gezicht en de stem van de Amici geweest. We zijn ervan overtuigd, dat jij dat zelf ook zo gevoeld hebt. Gregoriaans was jouw leven, of zoals je het zelf zei: “Van muziek geniet ik vooral als er goede kwaliteit en passie in zit.”

Nu we afscheid van je moeten nemen, willen we je met grote dankbaarheid toezingen wat ons bij een uitvaart ten laatste te doen staat:

In paradisum deducant te angeli:

in tuo adventu suscipiant te martyres,

et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem.

Chorus angelorum te suscipiat,

Et cum Lazaro quondam paupere aeternam habeas requiem.

Namens het bestuur van de Stichting Amici Cantus Gregoriani,

Anthony Zielhorst, voorzitter

1 augustus 2022


Onderstaand de link voor de livestream van de kerkdienst voor Ben Lamers op vrijdag 5 augustus om 10:30 uur.

https://youtu.be/S-zoTUW2_dw