Sla navigatie over
defaultHeaderImg

De restauratie van het gregoriaans, een gebed zonder end

Jacques Janssen, hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit, meende in 2018 nog drie jaar nodig te hebben om zijn boek met de titel ‘De restauratie van het gregoriaans, een gebed zonder end’ te voltooien. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn, want in september 2018 is hij geheel onverwacht overleden. De in het manuscript nog ontbrekende delen zijn voltooid door de Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen. De schola eert zijn voormalige voorzitter met deze postume uitgave.

In 5 hoofdstukken en 35 paragrafen wordt  de geschiedenis van het gregoriaans niet alleen beschreven, maar eerst en vooral in de bedding van de bredere cultuur geplaatst.  Daarbij worden verbanden gelegd met verschillende takken van de wetenschap: kerkgeschiedenis, filosofie, theologie, klassieke talen, geschiedenis, liturgie, psychologie, kunstgeschiedenis, literatuur en muziek. In de marge van de hoofdtekst worden bijna 40 vaak verrassende uitstapjes gemaakt naar deelonderwerpen. Bijzonder aan dit boek is ook dat Jacques Janssen de voortgang van zijn verhaal veelal koppelt aan persoonlijke herinneringen en voorvallen. Het is in feite één grote cultuurhistorische vertelling.

De restauratie van het gregoriaans, een gebed zonder end omvat 477 pagina’s, telt meer dan 300 illustraties en kan worden doorzocht op bijna 1.000 trefwoorden.

Het kost – exclusief verzendkosten – tót 1 september 2022 € 49,50 en daarna € 54,50. 
Het boek is te bestellen via het contactformulier op de website van de schola Cantorum Karolus Magnus.
Zie: www.karolus-magnus.nl